Har du problemer og søker assistanse for din datamaskin?
Mange rundt om sliter med virus, treghet og feilmeldinger som er utydelige.

I tillegg til tjenester som:
• Nettverk
• Kamera overvåking
• Virusfjerning
• Rens og optimalisering av din PC
• Oppgradering av din datamaskin
• Hjemmeside for din bedrift/ forening
• Online Backup løsninger
• m.m

Ta kontakt med oss, vi starter med diagnosering av problemstillingen,
finner løsningen for hvordan vi kan løse din problemstilling.